HARMONOGRAM REKRUTACJI
na rok szkolny 2018/2019

1. Spotkanie informacyjne – 28 kwietnia o godz. 1000
2. Składanie podań o przyjęcie do szkoły w dniach: 10 – 18 maja
3. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia
gimnazjum i zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego:
22 czerwca, godz. 1200
26 czerwca, godz. 1600
4. Rozmowy wstępne (przyjmowanie dokumentów potrzebnych do rekrutacji):
22 czerwca, godz. 1500 – 1700 (piątek)
23 czerwca, godz. 900 – 1200 (sobota)
26 czerwca, godz. 1400 – 1600 (wtorek)
5. Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia – 29 czerwca, godz. 1200
6. Przyjmowanie oryginałów dokumentów od uczniów zakwalifikowanych do przyjęcia w dniach: 29 czerwca – 6 lipca (do godz. 1000)
7. 6 lipca godz. 1600 ogłoszenie listy przyjętych do Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego na rok szkolny 2018/2019