HARMONOGRAM REKRUTACJI
na rok szkolny 2018/2019

1. Spotkanie informacyjne: 28 kwietnia, godz. 1000
2. Składanie podań o przyjęcie do szkoły w dniach: 10 – 18 maja
3. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia gimnazjum i zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego (kopie poświadczone za zgodność przez gimnazjum): do 27 czerwca, do godz. 1600
4. Rozmowy wstępne (przyjmowanie dokumentów potrzebnych do rekrutacji):
22 czerwca, godz. 1500 – 1700 (piątek)
23 czerwca, godz. 900 – 1200 (sobota)
26 czerwca, godz. 1400 – 1600 (wtorek)
5. Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia: 6 lipca, godz. 1200
6. Przyjmowanie oryginałów dokumentów od uczniów zakwalifikowanych do przyjęcia w dniach: 6 lipca, od godz. 1200 – 12 lipca, do godz. 1000
7. 12 lipca godz. 1600 – ogłoszenie listy przyjętych do Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego na rok szkolny 2018/2019