Listy uczniów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia do klas I na rok szkolny 2020/2021 zostaną umieszczone na stronie internetowej oraz wywieszone przed budynkiem szkoły 12 sierpnia 2020 r. o godz. 12.00.