Już od kilku lat pedagog szkolna pani Violetta Makowska we współpracy z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie organizuje w naszej szkole akcję honorowego oddawania krwi. W tym roku krew oddało 26 osób ze szkoły i 6 osób spoza niej (chętnych było więcej, ale niestety niektórzy nie spełniali wymogów formalnych), co oznacza prawie 12 LITRÓW KRWI! Dawcom gratulujemy odwagi i gotowości do oddania innym części siebie!