Informujemy, iż świadectwo ukończenia gimnazjum/szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego/sprawdzianu ósmoklasisty można składać w sekretariacie szkoły od 19 czerwca 2019 r.