NASZE UCZENNICE W GRONIE WYRÓŻNIONYCH STYPENDYSTÓW
Dodane przez kloadmin dnia Styczeń 06 2017 00:00:00

Ponad 1100 uczniów z Mazowsza otrzyma stypendia naukowe przyznane przez marszałka województwa mazowieckiego w ramach dwóch programów stypendialnych: „Mazowieckiego programu stypendialnego dla uczniów szczególnie uzdolnionych – najlepsza inwestycja w człowieka” oraz „Mazowsze – stypendia dla uczniów szkół zawodowych”.
5 stycznia br. w siedzibie MSCDN w Warszawie odbyła się uroczysta gala, podczas której marszałek Adam Struzik i członek zarządu województwa mazowieckiego Elżbieta Lanc wręczyli umowy stypendialne i dyplomy 24 najzdolniejszym uczniom z Mazowsza. Wśród nich znalazły się uczennice naszego liceum: Joanna Zygadło i Agata Kucharska.

Treść rozszerzona
NASZE UCZENNICE W GRONIE WYRÓŻNIONYCH STYPENDYSTÓW
Ponad 1100 uczniów z Mazowsza otrzyma stypendia naukowe przyznane przez marszałka województwa mazowieckiego w ramach dwóch programów stypendialnych: „Mazowieckiego programu stypendialnego dla uczniów szczególnie uzdolnionych – najlepsza inwestycja w człowieka” oraz „Mazowsze – stypendia dla uczniów szkół zawodowych”.
5 stycznia br. w siedzibie MSCDN w Warszawie odbyła się uroczysta gala, podczas której marszałek Adam Struzik i członek zarządu województwa mazowieckiego Elżbieta Lanc wręczyli umowy stypendialne i dyplomy 24 najzdolniejszym uczniom z Mazowsza. Wśród nich znalazły się uczennice naszego liceum: Joanna Zygadło i Agata Kucharska.
Dzięki stypendiom najzdolniejsi uczniowie z Mazowsza mają szansę na poszerzenie wiedzy i spełnienie swoich naukowych marzeń. Stypendyści mogą przeznaczyć otrzymane środki na realizację projektu edukacyjnego, dostosowanego do ich zainteresowań i uzdolnień. W ramach stypendium będą mogli zakupić różnego rodzaju pomoce naukowe i książki, a także wziąć udział w zajęciach dodatkowych, wycieczkach czy kursach językowych.
O stypendium mogli ubiegać się gimnazjaliści i uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, którzy uzyskali wysoką średnią ocen oraz odpowiednią liczbę punktów z testów na zakończenie szkoły podstawowej lub gimnazjum. Na dodatkowe punkty mogli liczyć finaliści i laureaci konkursów lub olimpiad przedmiotowych, a także uczniowie z rodzin wielodzietnych.
W ramach „Mazowieckiego programu stypendialnego dla uczniów szczególnie uzdolnionych – najlepsza inwestycja w człowieka” wyróżniono 6 subregionów : ciechanowski, ostrołęcki, płocki, radomski, siedlecki oraz Warszawy i okołowarszawski. Najwięcej punktów w subregionie siedleckim otrzymały uczennice naszego liceum : Joanna Zygadło i Agata Kucharska. Obie uczęszczają do klasy I i obie będą realizować projekt edukacyjny z biologii.
W uroczystości wzięli udział także zeszłoroczni stypendyści, którzy zaprezentowali najciekawsze projekty edukacyjne zrealizowane dzięki otrzymanym środkom finansowym. Goście mieli także okazję wysłuchać wykładu Marty Miłoń „Pokolenie XYZ”, w którym przybliżyła zachodzące zmiany pokoleniowe. Po uroczystości uczestnicy zostali zaproszeni na 1,5 godzinny spacer z przewodnikiem po Warszawskiej Starówce.
Małgorzata Kargol