Warsztaty biologiczne w Warszawie
Dodane przez kloadmin dnia Marzec 10 2017 00:00:00
Joanna Zygadło, uczennica klasy Ia naszego liceum, w dniach 5- 10 marca 2017r. uczestniczyła w warsztatach biologicznych w Warszawie w ramach stypendium Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci. W czasie warsztatów Joanna odwiedziła Pracownię Obrazowania Mózgu, Pracownię Biochemii Lipidów, Pracownię Sygnałów Komórkowych i Zaburzeń Metabolicznych w Instytucie Biologii Doświadczalnej PAN. Przez cztery dni (od 7 do 10 marca) nasza uczennica pracowała również w Międzynarodowym Instytucie Biologii Molekularnej i Komórkowej...
Małgorzata Kargol

Treść rozszerzona
Joanna Zygadło, uczennica klasy Ia naszego liceum, w dniach 5- 10 marca 2017r. uczestniczyła w warsztatach biologicznych w Warszawie w ramach stypendium Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci. W czasie warsztatów Joanna odwiedziła Pracownię Obrazowania Mózgu, Pracownię Biochemii Lipidów, Pracownię Sygnałów Komórkowych i Zaburzeń Metabolicznych w Instytucie Biologii Doświadczalnej PAN. Przez cztery dni (od 7 do 10 marca) nasza uczennica pracowała również w Międzynarodowym Instytucie Biologii Molekularnej i Komórkowej. Odwiedziła dwa laboratoria MIBMiK: Laboratorium Biologii Strukturalnej prowadzone przez prof. dra hab. Matthiasa Bochtlera, w ramach którego uczestniczyła w zajęciach pt.: "Oczyszczanie nukleazy Cas9 i użycie jej do inżynierii genomowej. Genotypowanie z użyciem technik enzymatycznych i fizykochemicznych" oraz Laboratorium Homeostazy Żelaza prowadzone przez dr Katarzynę Mleczko- Sanecką, w którym Joanna poznała podstawowe techniki biologii molekularnej- reakcję PCR, rozdział fragmentów DNA w żelu agarozowym, rozdział białek w żelu poiliakrylamidowym, immunodetekcję białek metodą Western-Blot oraz pracowała na hodowli nowotworowych linii komórkowych HEK 293- cells infekując je lentiwirusami. W czwartek 9 marca uczestniczyła także w seminarium instytutowym IIMCB w języku angielskim prowadzonym przez dr Annę Sarnowską na temat Clinical application of freshly isolated adipose derived regenerative cells (ADRC) (Kliniczne zastosowanie świeżo wyizolowanych komórek regeneracyjnych pochodzących z tkanki tłuszczowej (ADRC)).
Ponadto w ramach warsztatów, razem z innymi uczestnikami, Joanna obejrzała w Teatrze Narodowym spektakl pt.: "Idiota"( na podstawie powieści Fiodora Dostojewskiego).
Małgorzata Kargol