Warunki i kryteria rekrutacji
w Katolickim Liceum Ogólnokształcącym im. C. K. Norwida w Garwolinie
na rok szkolny 2018/2019

I. Kandydaci składają podania o przyjęcie w sekretariacie szkoły w dniach: 10 – 18 maja.

II. W dniach 22 czerwca – 26 czerwca przyjmowane są oryginały bądź kopie świadectwa ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego. Przy składaniu tych dokumentów odbywa się rozmowa wstępna (z kandydatem do kl. I i jego rodzicami).

III. Kryteria rekrutacji:

Przy rekrutacji będą brane pod uwagę:

1. Wyniki egzaminu gimnazjalnego – liczba punktów wyliczona zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji narodowej
2. Oceny ze świadectwa ukończenia gimnazjum z następujących przedmiotów:
a. język polski
b. matematyka
c. biologia
d. historia
liczba punktów wyliczona zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji narodowej
3. Szczególne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum.
4. Aktywność na rzecz innych
5. Świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem
6. Rozmowa wstępna.

IV. 29 czerwca (godz. 1200) szkolna komisja rekrutacyjna ogłasza listę kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia do klasy pierwszej.

V. W dniach 29 czerwca – 6 lipca (do godz. 1000) kandydaci umieszczeni na listach uczniów zakwalifikowanych do przyjęcia składają w sekretariacie szkoły oświadczenia potwierdzające wolę podjęcia nauki w naszej szkole, oryginał świadectwa, oryginał zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego (jeśli nie zostały złożone wcześniej) oraz inne dokumenty.

VI. 6 lipca do godz. 1600 ogłoszenie listy kandydatów przyjętych do szkoły.