Z wielkim smutkiem i żalem zawiadamiamy, że 10.01.2021 r. w Niedzielę Chrztu Pańskiego Pan Bóg powołał do Siebie Pana Adama Pietrzaka, współtwórcę Stowarzyszenia Przymierze Rodzin, wieloletniego wiceprzewodniczącego i członka Zarządu PR.

Śp. Adam Pietrzak był  opiekunem i przyjacielem naszej szkoły od momentu jej powstania, dzielił z  nami chwile wielkie i radosne, trudne i smutne. Obdarowywał nas szczodrze swoją niezwykłą mądrością i prawdziwą miłością do Boga i bliźnich.

Na zawsze pozostanie częścią naszej szkolnej wspólnoty. Wdzięczni  Panu Bogu za Jego piękne życie trwamy w modlitwie i pamięć o Nim nosimy w swoich sercach.

Nauczyciele, dyrekcja, pracownicy szkoły
oraz rodzice i uczniowie KLO w Garwolinie