Szanowni Państwo,
Gorąco zachęcamy do przekazania 1% podatku na rzecz Stowarzyszenia Przymierze Rodzin (…)

W zeszłym roku Stowarzyszenie Przymierze Rodzin jako OPP uzyskało z 1% 189 829,46 zł, z czego większość ze wskazaniem na cele imienne związane ze szkołami. 1% nie jest darowizną ani ulgą – jest dyspozycją podatnika, adresowaną do Skarbu Państwa, aby 1% jego podatku dochodowego został przeznaczony na cele społeczne realizowane przez podmiot mający status organizacji pożytku publicznego.

W tym roku zmienia się sposób rozliczania PIT-ów – nie trzeba wypełniać papierowych zeznań, bo pracodawcy przesyłają je do Urzędów Skarbowych. PIT-y i płatników rozlicza właśnie Urząd Skarbowy.

Jeśli przekazywali Państwo 1% podatku na rzecz Stowarzyszenia Przymierze Rodzin już w zeszłym roku 2017, to w e-PIT za 2018, przygotowywanym przez Urząd nasze Stowarzyszenie będzie już automatycznie wskazane i obdarowane tą kwotą. Jeśli natomiast w roku 2017 nie wskazywali Państwo żadnej OPP, to informacje o przekazaniu 1% podatku
na rzecz OPP będą widoczne na głównym ekranie usługi zaraz po zalogowaniu się do niej. Aby wskazać KRS wybranej organizacji należy wybrać opcję „Wybieram Organizację Pożytku Publicznego” – Stowarzyszenie Przymierze Rodzin nr KRS 0000091879.

Jeśli chcieliby Państwo zmienić dotąd obdarowywaną OPP na nasze Stowarzyszenie, to po otrzymaniu wypełnionego zeznania a przed jego zaakceptowaniem należy znaleźć numer KRS OPP, widoczny na głównym ekranie usługi zaraz po zalogowaniu się do niej, a następnie kliknąć w widoczną tam opcję zmiany.

Usługa Twój e-PIT jest dostępna od 15 lutego do 30 kwietnia 2019 r.

Z góry dziękujemy za Państwa szczodrość. Jak i w poprzednich latach zrobimy z niej dobry użytek!

Zarząd Stowarzyszenia Przymierze Rodzin