Dyrektor:
Małgorzata Małachowska
Wicedyrektor:
Małgorzata Kargol
Grono pedagogiczne:
Burno-Chłopek Danuta chemia, przyroda
Gałkowska Aneta matematyka
Gładysz Grzegorz j. angielski
Głogowska-Gryziecka Barbara j. polski
Kaczmarczyk Monika j. francuski, j. włoski, podsawy przedsiębiorczości
Kargol Jarosław wychowanie fizyczne
Kargol Małgorzata biologia
Karwowska Agnieszka doradztwo zawodowe
Kisiel Zofia wychowanie fizyczne
Korycki Łukasz informatyka
Kowalczyk-Barej Anna matematyka
Madejski Łukasz j. angielski
Majewski Zdzisław fizyka
Majsterek Aleksandra edukacja dla bezpieczeństwa
Masny Joanna j. angielski
Mazurek Monika biologia, TUS
Mętrak Barbara geografia
Miłosz Olga muzyka
Mucha Agnieszka j. polski, sztuka prezentacji
Mysiak Piotr informatyka
Pałysa Małgorzata geografia
ks. Przygrodzki Jakub religia
Rodak Magdalena j. niemiecki
Skrajna Elżbieta chemia
Sokołowski Jakub wychowanie fizyczne
Wenderholm Piotr informatyka
Wojtaś Ewa j. polski
Wójcik Magdalena historia, wos, historia i teraźniejszość
Zając Halina matematyka
Zalech Mateusz j.angielski
Zawadzki Łukasz wychowanie fizyczne
Zielińska Anna historia
PIELĘGNIARKA SZKOLNA - Wawer Marzena
Godziny pracy:
Poniedziałek 8:00 - 12:00
Wtorek 12:00 - 15:00
Środa 8:00 - 12:00
Czwartek 8:00 - 12:00
BIBLIOTEKA SZKOLNA - Włodarczyk Wioletta
Godziny pracy:
Poniedziałek 9:30 - 15:30
Wtorek 9:30 - 15:30
Środa 9:30 - 15:30
Czwartek 9:30 - 15:30
Piątek 9:30 - 15:30
DORADCA ZAWODOWY - Karwowska Agnieszka
Godziny pracy:
Środa 8:00 - 10:30
Czwartek 10:50 - 14:30