Dyrektor:
Małgorzata Małachowska
Wicedyrektor:
Małgorzata Kargol
Grono pedagogiczne:
Bokus Kinga j. hiszpański
Burno-Chłopek Danuta chemia, przyroda
Burno Zofia matematyka
Duda Judyta j. hiszpański
Gałkowska Aneta matematyka
Gładysz Grzegorz j. angielski
Gora Karolina j. angielski
Huńczak Krystyna fizyka
Kaczmarczyk Monika j. francuski, j. włoski
Kargol Jarosław wychowanie fizyczne
Kargol Małgorzata biologia
Kędziorek Barbara zajęcia techniczne
Krupa Renata j. polski
ks. Artur Zbański religia
Kuźbida Robert historia, wiedza o społeczeństwie, podstawy przedsiębiorczości, historia i społeczeństwo
Maćkowiak Ryszard fizyka
Madejski Łukasz j. angielski
Makulec Grażyna j. rosyjski
Małachowska Małgorzata j. polski
Maraszek Ewa wychowanie fizyczne
Mazurek Monika biologia, przyroda
Metera Monika zajęcia artystyczne, wiedza o kulturze
Mucha Agnieszka j. polski
Naczas Wojciech geografia, przyroda
Osiak Anna j. angielski
Piłka Andrzej edukacja dla bezpieczeństwa
Robakowski Piotr informatyka, matematyka
Rodak Magdalena j. niemiecki
Sienkiewicz Jadwiga wychowanie fizyczne
Skrajna Elżbieta chemia
Sokołowski Jakub wychowanie fizyczne
Stawikowska Elżbieta j. angielski
Sybilska-Dłubak Wioletta matematyka, fizyka, przyroda
Włodarczyk Wioletta biblioteka
Wojtaś Ewa j. polski
Wójcik Magdalena historia, wiedza o społeczeństwie, historia i społeczeństwo
Zając Halina matematyka
Zalech Mateusz j.angielski
Zawadzki Łukasz wychowanie fizyczne
PIELĘGNIARKA SZKOLNA - Marzena Wawer
Godziny pracy:
Poniedziałek 8:00 - 12:00
Wtorek 12:00 - 15:00
Środa 8:00 - 12:00
Czwartek 12:00 - 15:00
BIBLIOTEKA SZKOLNA - Włodarczyk Wioletta
Godziny pracy:
Poniedziałek 8:30 - 14:30
Wtorek 8:30 - 14:30
Środa 8:30 - 15:00
Czwartek 8:30 - 14:30
Piątek 8:30 - 15:00