Trochę historii...

Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. C. K. Norwida powstało w 1996 roku z inicjatywy księdza Andrzeja Banasiuka, początkowo jako szkoła niepubliczna, a od 1999 publiczna, której organem prowadzącym jest Stowarzyszenie Przymierze Rodzin.

Siedzibą liceum – zgodnie z wolą ówczesnego proboszcza parafii, księdza prałata Stanisława Maksymowicza – został budynek należący do parafii Przemienienia Pańskiego.

Działalność szkoły

Katolickie Liceum Ogólnokształcące kształci młodzież w duchu wartości chrześcijańskich i patriotycznych, zachęcając do kierowania się w codziennym życiu Ewangelią. Pragniemy, aby nasi uczniowie byli nie tylko wszechstronnie wykształceni, ale także aktywni, zaangażowani w życie społeczne i kulturalne, otwarci na potrzeby innych.

Dajemy im duże możliwości rozwijania zdolności i zainteresowań: odnajdą się tu zarówno humaniści, miłośnicy języków obcych, jak i umysły ścisłe. Praca szkoły oparta jest na systemie fakultatywnym. Uczeń indywidualnie określa ścieżkę edukacji, wybierając przedmioty na poziomie rozszerzonym, które interesują go ze względu na późniejsze studia. Uzupełnieniem przedmiotów kierunkowych są zajęcia kształcące umiejętności przydatne w życiu, np. sztuka prezentacji.

Kadrę KLO stanowią pełni pasji i zaangażowania nauczyciele, starający się przygotować młodzież do jak najlepszego funkcjonowania w dzisiejszym świecie. Służy temu między innymi rozszerzony program nauki języków obcych. W ofercie liceum – poza językiem angielskim – znajdują się języki: francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski i włoski. Lekcje języków odbywają się w grupach wyodrębnionych na podstawie poziomu zaawansowania.

Nasi uczniowie uczestniczą również w licznych kołach zainteresowań, konsultacjach i zajęciach rozwijających uzdolnienia oraz wyjazdach naukowych, dzięki którym poszerzają wiedzę zdobywaną na lekcjach oraz rozwijają inne pasje.

Szkoła współpracuje z różnymi instytucjami, dzięki czemu organizuje spotkania i lekcje uzupełniające wiedzę w konkretnej ścieżce edukacyjnej. Realizuje także wiele programów oraz podejmuje wymianę młodzieży ze szkołą w Niemczech i łotewskim Dyneburgu.

Liceum daje uczniom szansę na rozwijanie empatii i pasji społecznikowskiej, włączając się w liczne akcje charytatywne i zachęcając do udziału w wolontariacie.

Szkolna tradycja

Niezwykle ważne są dla nas cykliczne wydarzenia, dzięki którym tworzymy szkolną tradycję oraz budujemy poczucie wspólnoty. Do najważniejszych uroczystości należą: ślubowanie klas I, Dzień Edukacji Narodowej czy pożegnanie maturzystów. Zupełnie wyjątkowymi – ze względu na pomysłowość organizatorów, atmosferę i zaangażowanie młodzieży – są Święto Szkoły czy Spotkanie Opłatkowe. Na ostatnią uroczystość tłumnie przybywają nie tylko rodzice, ale także absolwenci szkoły.

Rodzicom poświęcamy Dzień Rodziców, odbywający się od lat w przeddzień zakończenia roku szkolnego. Mamy wówczas okazję podziękować im za zaangażowanie w życie szkoły oraz wspólnie cieszyć się z sukcesów uczniów.

Na szkolną codzienność składają się także liczne wyjazdy do kin, teatrów, wycieczki przedmiotowe i kilkudniowe. Uczniowie uczestniczą również w wycieczkach rowerowych a zimą – w kuligach.

Wszystkie działania szkoły zmierzają do tego, aby pomóc uczniom odnaleźć właściwą drogę, wychować ludzi myślących, odważnych, mających wrażliwe serca i rozumiejących swoją godność.