Trochę historii...

Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. C. K. Norwida powstało w 1996 roku z inicjatywy księdza Andrzeja Banasiuka, początkowo jako szkoła niepubliczna, a od 1999 publiczna, której organem prowadzącym jest Stowarzyszenie Przymierze Rodzin.

Siedzibą liceum – zgodnie z wolą ówczesnego proboszcza parafii, księdza prałata Stanisława Maksymowicza – został budynek należący do parafii Przemienienia Pańskiego.

Działalność szkoły

Katolickie Liceum Ogólnokształcące kształci młodzież w duchu wartości chrześcijańskich i patriotycznych, zachęcając do kierowania się w codziennym życiu Ewangelią. Pragniemy, aby nasi uczniowie byli nie tylko wszechstronnie wykształceni, ale także aktywni, zaangażowani w życie społeczne i kulturalne, otwarci na potrzeby innych.

Dajemy im duże możliwości rozwijania zdolności i zainteresowań: odnajdą się tu zarówno humaniści, miłośnicy języków obcych, jak i umysły ścisłe. Uczniowie wybierają przedmioty na poziomie rozszerzonym, interesujące ich ze względu na późniejsze studia. Uzupełnieniem są zajęcia kształcące umiejętności przydatne w życiu, np. techniki uczenia się.

Kadrę KLO stanowią pełni pasji i zaangażowania nauczyciele, starający się przygotować młodzież do jak najlepszego funkcjonowania w dzisiejszym świecie. Służy temu między innymi rozszerzony program nauki języków obcych. 

W ofercie liceum – poza językiem angielskim – znajdują się języki: francuski, niemiecki i włoski. Lekcje języków odbywają się w grupach wyodrębnionych na podstawie poziomu zaawansowania.

Nasi uczniowie uczestniczą również w licznych kołach zainteresowań, konsultacjach i zajęciach rozwijających uzdolnienia oraz wyjazdach naukowych, dzięki którym poszerzają wiedzę zdobywaną na lekcjach oraz rozwijają inne pasje.

Szkoła współpracuje z różnymi instytucjami, dzięki czemu organizuje spotkania i lekcje uzupełniające wiedzę w konkretnej ścieżce edukacyjnej. 

Liceum daje uczniom szansę na rozwijanie empatii i pasji społecznikowskiej, włączając się w liczne akcje charytatywne i zachęcając do udziału w wolontariacie.

Szkolna tradycja

Niezwykle ważne są dla nas cykliczne wydarzenia, dzięki którym tworzymy szkolną tradycję oraz budujemy poczucie wspólnoty. Do najważniejszych uroczystości należą: ślubowanie uczniów klas I, Dzień Edukacji Narodowej czy pożegnanie maturzystów. Zupełnie wyjątkowymi – ze względu na pomysłowość organizatorów, atmosferę i zaangażowanie młodzieży – są Święto Szkoły czy Spotkanie Opłatkowe. Na ostatnią uroczystość tłumnie przybywają nie tylko rodzice, ale także absolwenci szkoły. Na szkolną codzienność składają się także liczne wyjazdy do kin, teatrów, wycieczki przedmiotowe i kilkudniowe.

Na szkolną codzienność składają się także liczne wyjazdy do kin, teatrów, wycieczki przedmiotowe i kilkudniowe. 

Wszystkie działania szkoły zmierzają do tego, aby pomóc uczniom odnaleźć właściwą drogę, wychować ludzi myślących, odważnych, mających wrażliwe serca i rozumiejących swoją godność.