Terminy spotkań

3 i 6 września 2021 r. – organizacja roku szkolnego, wybory do Rady Rodziców

19 listopada 2021 r. – zebranie śródroczne

28 stycznia 2022 r. – zebranie półroczne

22 kwietnia 2022 r. – zebranie śródroczne dla klas I i II po podstawówce

Według potrzeb rodziców – spotkania szkoleniowe i formacyjne

W czasie zebrań semestralnych (w listopadzie, styczniu i kwietniu) przewidziane są spotkania rodziców z nauczycielami poszczególnych przedmiotów.

Stałe uroczystości szkolne z udziałem rodziców

15 października 2021 r. – Dzień Edukacji Narodowej

22 grudnia 2021 r. – Szkolne Spotkanie Opłatkowe

15 stycznia 2022 r. – Bal Studniówkowy

29 kwietnia 2022 r. – Wręczenie Świadectw Ukończenia Szkoły (z udziałem rodziców klas III)

Dyżury wychowawców

godz: 1700 – 1800

6 października 2021 r.

25 listopada 2021 r.

16 lutego 2021 r.

27 kwietnia 2022 r.