Terminy spotkań

15.09.2017 – zebranie organizacyjne dla rodziców wszystkich klas

17.11.2017 – zebranie semestralne (podsumowanie pracy w pierwszym semestrze)

12.01.2018 – zebranie semestralne (klasyfikacja – wyniki nauczania w I półroczu, sprawy wychowawcze)

13.04.2018 – zebranie semestralne dla rodziców uczniów kl. I, II i III (podsumowanie pracy w III semestrze)

W czasie zebrań semestralnych (w listopadzie, styczniu i kwietniu) przewidziane są spotkania rodziców z nauczycielami poszczególnych przedmiotów.

Stałe uroczystości szkolne z udziałem rodziców

22.09.2017 – Ślubowanie ( z udziałem rodziców uczniów klas I)

13.10.2017 – Dzień Edukacji Narodowej

22.12.2017 – Szkolne Spotkanie Opłatkowe

13.01.2018 – Bal Studniówkowy

27.04.2018 – Wręczenie Świadectw Ukończenia Szkoły (z udziałem rodziców klas III)

06.2018 – Pożegnanie klas III Gimnazjum (Bal Gimnazjalny)

19.06.2018 – Święto Szkoły

21.06.2018 – Dzień Rodzica

Dyżury wychowawców

27.09.2017 godz. 1700 – 1800

22.11.2017 godz. 1700 – 1800

31.01.2018 godz. 1700 – 1800

18.04.2018 godz. 1700 – 1800

Dyżur pedagoga

Środa godz. 1600 – 1700

Dyżur psychologa

2. i 4. czwartek miesiąca godz. 1530 – 1700