Terminy spotkań

14.09.2018 – zebranie organizacyjne dla rodziców wszystkich klas

14.11.2018– zebranie semestralne (podsumowanie pracy w pierwszym semestrze)

21.01.2019 – zebranie semestralne (klasyfikacja – wyniki nauczania w I półroczu, sprawy wychowawcze)

9.04.2019 – zebranie semestralne dla rodziców uczniów kl. I, II i III (podsumowanie pracy w III semestrze)

W czasie zebrań semestralnych (w listopadzie, styczniu i kwietniu) przewidziane są spotkania rodziców z nauczycielami poszczególnych przedmiotów.

Stałe uroczystości szkolne z udziałem rodziców

28.09.2018 – Ślubowanie ( z udziałem rodziców uczniów klas I)

15.10.2018 – Dzień Edukacji Narodowej

9.11.2018 – Święto Szkoły (100-lecie odzyskania niepodległości)

20.12.2018 – Szkolne Spotkanie Opłatkowe

12.01.2019 – Bal Studniówkowy

26.04.2019 – Wręczenie Świadectw Ukończenia Szkoły (z udziałem rodziców klas III)

13.06.2019 – Pożegnanie klas III Gimnazjum (Bal Gimnazjalny)

19.06.2019 – Dzień Rodzica

Dyżury wychowawców

26.09.2018 godz. 1700 – 1800

21.11.2018 godz. 1700 – 1800

13.02.2019 godz. 1700 – 1800

24.04.2019 godz. 1700 – 1800

Dyżur pedagoga

Środa godz. 1600 – 1700

Dyżur psychologa

2. i 4. czwartek miesiąca godz. 1530 – 1700