Terminy spotkań

13.09.2019 – organizacja roku szkolnego, wybory do Rady Rodziców

15.11.2019 – zebranie śródroczne

24.01.2020 – zebranie półroczne

27.04.2020 – zebranie śródroczne dla klas I i II (klasy III – decyzja wychowawczyń czy tuż po radzie 22, czy kiedy indziej)

Według potrzeb rodziców – spotkania szkoleniowe i formacyjne

W czasie zebrań semestralnych (w listopadzie, styczniu i kwietniu) przewidziane są spotkania rodziców z nauczycielami poszczególnych przedmiotów.

Stałe uroczystości szkolne z udziałem rodziców

10.10.2019 – Ślubowanie ( z udziałem rodziców uczniów klas I)

15.10.2019 – Dzień Edukacji Narodowej

20.12.2019 – Szkolne Spotkanie Opłatkowe

11.01.2020 – Bal Studniówkowy

24.04.2020 – Wręczenie Świadectw Ukończenia Szkoły (z udziałem rodziców klas III)

Dyżury wychowawców

2.10.2019 godz. 1700 – 1800

20.11.2019 godz. 1700 – 1800

5.02.2020 godz. 1700 – 1800

24.04.2020 godz. 1700 – 1800

Dyżur pedagoga

Poniedziałek godz. 1505 – 1605