Terminy spotkań

Terminy spotkań
14 września 2023 r. – organizacja roku szkolnego, wybory do Rady Rodziców
17 listopada 2023 r. – zebranie śródroczne
12 stycznia 2024 r. – zebranie półroczne
19 kwietnia 2024 r. – zebranie śródroczne dla klas I i II po podstawówce

Według potrzeb rodziców – spotkania szkoleniowe i formacyjne
W czasie zebrań semestralnych (w listopadzie, styczniu i kwietniu) przewidziane są spotkania rodziców z nauczycielami poszczególnych przedmiotów.

Stałe uroczystości szkolne z udziałem rodziców

13 października 2023 r. – Dzień Edukacji Narodowej
21 grudnia 2023 r. – Szkolne Spotkanie Opłatkowe
13 stycznia 2024 r. – Bal Studniówkowy
26 kwietnia 2024 r. – Wręczenie Świadectw Ukończenia Szkoły (z udziałem rodziców klas III)