Szkoła:
Katolickość szkoły [ dodano: 2019-09-23 ] pobierz
Statut [ dodano: 2019-11-15 ] pobierz
Regulamin szkoły [ dodano: 2019-09-23 ] pobierz
Regulamin oceny zachowania [ dodano: 2019-09-23 ] pobierz
Program wychowawczo-profilaktyczny [ dodano: 2019-09-23 ] pobierz
Wewnątrzszkolny System Oceniania - liceum trzyletnie [ dodano: 2019-08-31 ] pobierz
Wewnątrzszkolny System Oceniania - liceum czteroletnie [ dodano: 2019-11-20 ] pobierz
Regulamin wycieczek szkolnych [ dodano: 2019-09-24 ] pobierz
Regulamin fakultetów [ dodano: 2019-10-29 ] pobierz
Regulamin Rady Rodziców [ dodano: 2017-09-01 ] pobierz
Szkolny wykaz podręczników - liceum trzyletnie [ dodano: 2020-07-13 ] pobierz
Szkolny wykaz podręczników - liceum czteroletnie [ dodano: 2020-07-13 ] pobierz
Raport z ewaluacji zewnętrznej [ dodano: 2018-06-13 ] pobierz
RODO
Polityka ochrony danych osobowych [ dodano: 2018-08-24 ] pobierz
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych [ dodano: 2018-08-24 ] pobierz
Klauzula informacyjna - monitoring [ dodano: 2018-08-24 ] pobierz