Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. C. K. Norwida istnieje już ponad dwie i pół dekady. Organem prowadzącym jest Stowarzyszenie Przymierze Rodzin – organizacja pożytku publicznego mająca na celu wspieranie rodziców w kształceniu i wychowaniu dzieci. Szkoła kieruje się katolickimi wartościami i łączy tradycję z nowoczesnością; dobrze uczy i świetnie przygotowuje do matury zarówno na poziomie podstawowym, jak i rozszerzonym; rozwija zainteresowania i uzdolnienia uczniów.

Katolik to szkoła, która nie marnuje talentu i potencjału ucznia!

Co nas wyróżnia?

1. Sposób kształcenia

Oferta szkoły jest zróżnicowana. Odnajdą się tu humaniści, wielbiciele języków obcych, ale też umysły ścisłe czy osoby o zainteresowaniach przyrodniczych, ponieważ w szkole można wybrać kierunki kształcenia: humanistyczno-społeczny, medyczno-przyrodniczy, politechniczno-ekonomiczny oraz humanistyczno-lingwistyczny. Przedmioty rozszerzone w ramach poszczególnych ścieżek kształcenia zostały dostosowane do wymagań rekrutacyjnych na studia. Wszyscy uczniowie w szkole uczą się języka angielskiego na poziomie rozszerzonym.

2. System oceniania

Oryginalny jest w szkole także system oceniania. Na co dzień można spotkać się z okrzykami „dostałam setkę” lub „siedemdziesiąt!”. Co to znaczy? W szkole obowiązuje procentowa skala oceniania – tak jak na egzaminie maturalnym.

Na przedmiotach rozszerzonych oceny wstawiane są do dziennika w trzech kolorach: czerwonym, czarnym i zielonym, aby zróżnicować ich wagę, bo na półrocze i koniec roku (podczas wystawiania ocen) ma znaczenie, czy uczeń dostał 100% z pracy klasowej (na czerwono) czy z plakatu (na zielono). Na przedmiotach, których uczniowie nie zdają na maturze, nie ma prac klasowych, kartkówek i wypowiedzi ustnych. Ograniczana jest także praca domowa, a wszystkie oceny mają taką samą wagę i jednakowy kolor. Chcemy bowiem, aby uczniowie skupili się przedmiotach rozszerzonych. Na przedmiotach, których uczniowie nie zdają na maturze, pracujemy przede wszystkim na lekcjach (ograniczmy pracę domową), a wszystkie oceny mają taką samą wagę i jednakowy kolor. Tak samo liczy się więc ocena z pracy klasowej, jak i z pracy w grupach. Chcemy bowiem, aby uczniowie skupili się przedmiotach rozszerzonych.

3. A co poza lekcjami?

Dla tych, którzy potrzebują powtórzenia materiału lub nadrobienia zaległości, prowadzone są konsultacje. Dzięki temu każdy uczeń ma szansę uzyskać na egzaminie maturalnym satysfakcjonujący go wynik. Uczniowie przygotowujący się do konkursów i olimpiad przedmiotowych mają zagwarantowaną indywidualną pomoc ze strony nauczyciela.
Nie samą nauką żyje uczeń!
Można też realizować się na płaszczyźnie społecznej. Prężnie działający Samorząd Uczniowski włącza się w wiele akcji charytatywnych oraz organizuje imprezy okolicznościowe, które integrują społeczność szkolną i są po prostu dobrą zabawą.
Codzienność w szkole to nie tylko lekcje i przygotowania do matury, to także wycieczki, wyjazdy do teatrów, konkursy przedmiotowe, konkursy artystyczne, uroczystości szkolne. W kalendarzu szkolnych wydarzeń trudno znaleźć niezapisaną kartkę.
Katolik nie ma własnych obiektów sportowych, ale to nie przeszkadza szkole we wspieraniu fizycznego rozwoju uczniów. Zajęcia wychowania fizycznego odbywają się w hali sportowej, na basenie lub na siłowni. Działają drużyny sportowe np. drużyna koszykarek i drużyna siatkarzy, które z roku na rok zdobywają coraz wyższe miejsca w zawodach na szczeblu powiatowym i regionalnym.

4. Matura na 100%

Wybierając liceum, myśli się przede wszystkim o tym, jak szkoła przygotuje do matury, bo ona jest przepustką na wymarzone studia. Co roku uczniowie z drżeniem serca czekają na odbiór świadectw dojrzałości. W Katoliku to drżenie jest mniejsze, bo rok w rok wszyscy zdają egzamin maturalny, a wyniki uczniów są wysokie – wyższe niż średnia krajowa, wyższe niż wyniki innych szkół w powiecie czy regionie.
Najbardziej miarodajną oceną efektywności pracy szkoły wg ekspertów i wielu samorządów jest Edukacyjna Wartość Dodana (EWD). Wskaźniki EWD uwzględniają wyniki egzaminów maturalnych oraz przyrost wiedzy uczniów na koniec nauki w szkole ponadpodstawowej. Katolik jest według tych wskaźników szkołą sukcesu i najlepszym liceum w regionie.

Czekamy na Ciebie!

Wybór Katolika jest inwestycją w przyszłość. To wybór szkoły, która dba o edukację i wszechstronny rozwój uczniów; szkoły, która stawia wymagania, ale też pomaga im sprostać, nie pozostawia młodego człowieka samemu sobie; szkoły, która uczy i wychowuje, a także buduje społeczność z rodziców, uczniów i nauczycieli.