Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. C. K. Norwida istnieje już ponad dwie dekady. Szkoła kieruje się katolickimi wartościami i łączy tradycję z nowoczesnością; dobrze uczy i świetnie przygotowuje do matury zarówno na poziomie podstawowym, jak i rozszerzonym; rozwija zainteresowania i uzdolnienia uczniów. Organem prowadzącym jest Stowarzyszenie Przymierze Rodzin – organizacja pożytku publicznego mająca na celu wspieranie rodziców w wychowaniu dzieci.

Katolik to szkoła, która nie marnuje talentu i potencjału ucznia!

Co nas wyróżnia?

1. Sposób kształcenia

Oferta szkoły jest zróżnicowana. Odnajdą się tu humaniści, wielbiciele języków obcych, ale też umysły ścisłe czy osoby o zainteresowaniach przyrodniczych, ponieważ w szkole można wybrać fakultety: humanistyczny, medyczno-przyrodniczy, politechniczny i ekonomiczny. W każdym z fakultetów osobiście określa się ścieżkę edukacji, wybiera przedmioty na poziomie rozszerzonym. W szkole nie ma z góry narzuconych klas profilowanych, każdy uczeń indywidualnie planuje swoją naukę – wybiera ścieżki przedmiotowe zgodnie z zainteresowaniami i wymaganiami na poszczególne kierunki studiów.

2. System oceniania

Oryginalny jest w szkole także system oceniania. Na co dzień można spotkać się z okrzykami „dostałam setkę”, „siedemdziesiąt!” lub wyznaniami „zero, niestety”. Co to znaczy? W szkole obowiązuje procentowa skala oceniania – tak jak na egzaminie maturalnym – czyli z klasówek, prac domowych czy odpowiedzi nie dostaje się banalnych piątek i jedynek, a noty od 0% do 100%. Wstawiane są do dziennika w trzech kolorach: czerwonym, czarnym i zielonym, aby zróżnicować ich wagę, bo na półrocze i koniec roku (podczas wystawiania ocen) ma znaczenie, czy uczeń dostał 100% z pracy klasowej (na czerwono) czy z plakatu (na zielono).

3. Bogata oferta zajęć i działań pozalekcyjnych

Nie samymi lekcjami żyje uczeń, więc szkoła oferuje wiele zajęć dodatkowych. Koła zainteresowań i zajęcia rozwijające uzdolnienia pozwalają na poszerzenie wiedzy z ulubionych przedmiotów. W szkole od lat działa, gra i śpiewa zespół muzyczny Fanatycy, który co roku na konkursach i przeglądach potwierdza wysoki poziom. Młodzi adepci dziennikarstwa mogą się sprawdzić na łamach szkolnej gazety ,,Muszla”.

Dla tych, którzy potrzebują powtórzenia materiału lub nadrobienia zaległości, prowadzone są konsultacje. Dzięki temu każdy uczeń ma szansę uzyskać na egzaminie maturalnym satysfakcjonujący go wynik.

Można też realizować się na płaszczyźnie społecznej. Prężnie działający Samorząd Uczniowski włącza się w wiele akcji charytatywnych oraz organizuje imprezy okolicznościowe, które integrują społeczność szkolną i są po prostu dobrą zabawą.

Codzienność w szkole to nie tylko lekcje i przygotowania do matury, to także wycieczki, wyjazdy do teatrów, konkursy przedmiotowe, konkursy artystyczne, uroczystości szkolne. W kalendarzu szkolnych wydarzeń trudno znaleźć niezapisaną kartkę.

Katolik nie ma własnych obiektów sportowych, ale to nie przeszkadza szkole we wspieraniu fizycznego rozwoju uczniów. Zajęcia wychowania fizycznego odbywają się w hali sportowej lub na basenie. W ramach lekcji odbywa się też nauka tańca. Działają drużyny sportowe – drużyna koszykarek i drużyna szczypiornistów – które z roku na rok zdobywają coraz wyższe miejsca w zawodach na szczeblu powiatowym i regionalnym.

4. Matura na 100%

Wybierając liceum, myśli się przede wszystkim o tym, jak szkoła przygotuje do matury, bo ona jest przepustką na wymarzone studia. Co roku uczniowie z drżeniem serca czekają na odbiór świadectw dojrzałości. W Katoliku to drżenie jest mniejsze, bo rok w rok wszyscy zdają egzamin maturalny, a wyniki uczniów są wysokie – wyższe niż średnia krajowa, wyższe niż wyniki innych szkół w powiecie czy regionie.

Najbardziej miarodajną oceną efektywności pracy szkoły wg ekspertów i wielu samorządów jest Edukacyjna Wartość Dodana (EWD). Wskaźniki EWD uwzględniają wyniki egzaminów maturalnych oraz przyrost wiedzy uczniów w trzyletnim procesie edukacyjnym. Katolik jest według tych wskaźników szkołą sukcesu i najlepszym liceum w regionie.

Dołącz do najlepszych!

Wybór Katolika jest inwestycją w przyszłość. To wybór szkoły, która dba o edukację i wszechstronny rozwój uczniów; szkoły, która stawia wymagania, ale też pomaga im sprostać, nie pozostawia młodego człowieka samemu sobie; szkoły, która uczy i wychowuje, a także buduje społeczność z rodziców, uczniów i nauczycieli.