Na Jasnej Górze w dniach 16-18 listopada odbyło 28. Forum Szkół Katolickich. W spotkaniu uczestniczyli dyrektorzy i nauczyciele szkół oraz księża biskupi. Uczestnicy Forum rozmawiali m.in. o stanie szkół katolickich w pierwszym roku reformy oświatowej oraz o szkole jako miejscu ewangelizacji we współczesnej Europie.

Siostra Maksymiliana Wojnar z zarządu Rady Szkół Katolickich zaznaczyła, że nauczyciele powinni być przykładem i wzorem do naśladowania dla swoich uczniów. Cała tematyka forum ma na celu umocnić w wierze nauczycieli. Ta tematyka będzie realizowana na początku tej reformy, która ma służyć dzieciom i młodzieży. Żeby służyła, muszą przy niej stanąć nauczyciele w szkole katolickiej, którzy swoim życiem pokażą prawdę i będą mieli siłę niezależnie od wszelkich programów i podstaw programowych, podręczników lepszych lub gorszych, oraz będą umieli pokazać swoją postawą, swoim życiem, że warto.

Organizatorem Forum jest Rada Szkół Katolickich. Została ona powołana w 1994 roku przez Konferencję Episkopatu Polski. Rada zrzesza placówki, które zostały uznane za katolickie dekretem biskupa diecezjalnego. Do jednych z jej podstawowych zadań należy formowanie i dokształcanie nauczycieli.