13 października świętowaliśmy w naszej szkole Dzień Edukacji Narodowej. Rozpoczęliśmy go mszą świętą, w której wzięła udział cała społeczność KLO.
Dalsza część uroczystości, przygotowana przez Samorząd Uczniowski, miała miejsce w auli. Zaszczyciły ją swoją obecnością przedstawicielki Rady Rodziców, na czele z jej przewodniczącą, panią Agnieszką Głasek. Nauczyciele otrzymali od SU upominki i kwiaty. Przed zebranymi wystąpiły także Marysia Zielińska z klasy I a i Dominika Włodarczyk z klasy I b.
Na zakończenie uroczystości głos zabrała pani dyrektor Małgorzata Małachowska, przekazując zgromadzonym radosną wiadomość o wyróżnieniu naszej absolwentki, Marii Dudzik, w X edycji Ogólnopolskiego Projektu „Matura na 100%”.
Grono pedagogiczne czekał także słodki poczęstunek w pokoju nauczycielskim przygotowany przez Radę Rodziców.