Uczniowie trzecich klas gimnazjów zdają egzaminy na zakończenie szkoły. Wczoraj sprawdzili swoją wiedzę z historii i wiedzy o społeczeństwie oraz języka polskiego, dziś z przedmiotów przyrodniczych i matematyki, a jutro z języków obcych. Mamy nadzieję, że wszyscy uczniowie bez obaw będą czekać na wyniki.