7 marca w Siedlcach odbył się etap diecezjalny Olimpiady Teologii Katolickiej. Do tego etapu zakwalifikowało się 39 uczniów z diecezji siedleckiej, w tym trzech z naszego liceum: Marek Łysiak, Michał Dybcio, Jakub Dudzik. Tematem tegorocznej Olimpiady Teologii Katolickiej jest „Pokój i nadzieja dla Europy w nauczaniu Benedykta XVI i Franciszka”. Po ogłoszeniu wyników okolicznościowe dyplomy i upominki wręczył uczestnikom dyrektor Wydziału Nauczania Siedleckiej kurii biskupiej ks. kan. Krzysztof Baryga oraz Adam Skup dyrektor siedleckiej delegatury Mazowieckiego Kuratorium Oświaty w Warszawie. Podsumowania Olimpiady dokonał ks. kan. Paweł Kindracki wicedyrektor Wydziału Nauczania Katechetycznego Siedleckiej kurii biskupiej.

Gratulujemy naszym uczniom osiągnięcia wysokich wyników.