Filip Rękawek został laureatem 1. miejsca XIII edycji konkursu „Historia i kultura Żydów polskich” Fundacji Shalom dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, zdobywając tym samym nagrodę główną – tygodniową wycieczkę do Izraela, zwolnienie z postępowania rekrutacyjnego na wybrane kierunki oraz nagrody rzeczowe.

Konkurs ten, przeznaczony dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, odbywa się co dwa lata pod honorowym patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz kilku czołowych ośrodków naukowych. Przy organizacji współpracuje także Ministerstwo Edukacji Izraela. Uczestnik musi przygotować obszerną pracę pisemną związaną z żydowską obecnością historyczną w danym regionie. W tegorocznej edycji zgłoszonych zostało przeszło 200 prac, z których wybrano 69 prac finałowych.

25 maja finaliści mieli za zadanie obronić swoją pracę oraz odbyć krótką rozmowę z komisją konkursu na tematy związane z wybraną specjalizacją oraz przeczytanymi lekturami. 26 maja natomiast miało miejsce wspólne zwiedzanie Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN oraz uroczyste zakończenie konkursu, a po nim występ aktorów Teatru Żydowskiego. Spośród autorów prac, po przeprowadzeniu egzaminu ustnego, jury przyznało wyróżnienia sześciu finalistom oraz nagrodziło dziesięcioro laureatów.

Praca „Żydzi w czasach międzywojnia i okupacji” autorstwa Filipa Rękawka, będąca wynikiem jego badań historycznych, mówi o przedwojennym życiu żydowskich mieszkańców Garwolina, ich zwyczajach oraz okupacyjnych losach. Osobny rozdział poświęcony został edukacji żydowskich dzieci w ówczesnej Szkole Podstawowej nr 1. Praca przybliża także sylwetki wybranych Żydów oraz opowiada historię ocalałego z Holokaustu Olka Netzera, zamieszkałego dziś w Tel Awiwie. Komisja już podczas egzaminu ustnego zwróciła uwagę na profesjonalizm pracy, jej bogatą bibliografię i kreatywne wykorzystanie źródeł historycznych.

RELACJA WIDEO