23 kwietnia 2018 r. odbyła się uroczysta ceremonia zamknięcia 47. Olimpiady Biologicznej, która była zwieńczeniem zmagań dla 93 uczestników finału centralnego. Podczas dwóch dni zawodów, uczestnicy musieli przystąpić do zawodów praktycznych w czterech pracowniach: statystyczno-filogenetycznej, botaniczno-mykologicznej, zoologicznej i biochemicznej, zawodów pisemnych i obrony pracy badawczej. Zawodom towarzyszyło wiele emocji i wysiłku intelektualnego. Podczas gali finałowej poznaliśmy listę 25 laureatów i finalistów (do 60. miejsca listy rankingowej).

Joanna Zygadło, uczennica klasy II naszego liceum, wywalczyła w tych zawodach 16. miejsce w kraju i zdobyła tytuł laureata. Ponadto, Komitet Główny Olimpiady Biologicznej wyróżnił pracę badawczą Joanny za pomysł, wyjątkową dojrzałość badawczą i dociekliwość
(tytuł pracy: „Wpływ preparatu mikrobiologicznego Efektywne Mikroorganizmy podawanego doglebowo na kiełkowanie nasion, wzrost, rozwój i symbiozę z bakteriami z rodzaju Rhizobium u fasoli zwykłej (Phaseolus vulgaris L.) w zależności od żyzności gleby”).

Uzyskany tytuł przekłada się na zwolnienie z matury z biologii z jednoczesnym uzyskaniem wyniku 100% (poziom rozszerzony). Ponadto wynik ten otwiera Joannie drzwi każdej uczelni wyższej w kraju, na wszystkie kierunki, na których podczas rekrutacji bierze się pod uwagę wynik matury z biologii na poziomie rozszerzonym.
Asiu, gratulujemy Ci tego sukcesu. Jest on ukoronowaniem Twojej pasji, pracowitości i determinacji, które towarzyszyły Ci podczas dwóch lat przygotowań do tego wyzwania.

Opiekunem merytorycznym Joanny była pani Małgorzata Kargol.