Z a p r a s z a m y uczniów klas II i III do wzięcia udziału w konkursie czytelniczym ze znajomości „Lalki” Bolesława Prusa. Zasady uczestnictwa: – konkurs ma formę pisemną (rozwiązanie testu), – wymagana jest znajomość treści książki „Lalka”. Chętni zgłaszają się do biblioteki szkolnej lub do pani Barbary Głogowskiej-Gryzieckiej Termin: do 15.02.2024 r. Regulamin konkursu dostępny jest w bibliotece. PRZEWIDZIANO NAGRODY!