Fundacja Szkół Sióstr Nazaretanek w Warszawie zaprasza do udziału w V edycji Konkursu Fotograficznego „Najciekawsze zakątki naszej ojczyzny”.

Podstawowym celem konkursu jest promowanie piękna naszego kraju oraz odkrywania niezwykłych zakątków naszej Ojczyzny; rozbudzanie wśród młodzieży zainteresowania przyrodą, kulturą i tradycją naszej Ojczyzny; rozwijanie umiejętności obserwacji, wrażliwości artystycznej, inwencji twórczej i kreatywności oraz prezentacja twórczości młodzieży w dziedzinie fotografii.

Honorowy Patronat nad konkursem objęli:
• Minister Edukacji Narodowej
• Marszałek Województwa Mazowieckiego
• Prowincja Warszawska – Zgromadzenie Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu
• Katedra Genologii Dziennikarskiej i Fotografii, UW
• Fotoklub RP Stowarzyszenie Twórców
• Rosikon press
• Komisja Fotografii Krajoznawczej ZG PTTK
• Centrum Fotografii Krajoznawczej PTTK im. Waldemara Dońca
• KONDRAT- MEDIA

Patronat Medialny:
• Radio dla Ciebie
• Czasopismo „Geografia w Szkole”

Tematem fotografii powinny być niezwykłe krajobrazy, zabytki i urokliwe miejsca naszej Ojczyzny. Mogą to być miejsca dotąd nieznane lub mniej znane, ale wykonane w niestandardowych ujęciach, prezentujące w ciekawy i niekonwencjonalny sposób ich walory.

Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach wiekowych:
I. Szkoła podstawowa (kl. IV-VIII).
II. Szkoła średnia.

Ogłoszenie konkursu: 1 czerwca 2020 r.
Nadsyłanie prac do dnia 30 września 2020 r.
Rozstrzygnięcie konkursu: 30 października 2020 r.

Obecna edycja konkursu, w związku z wyjątkową sytuację spowodowaną pandemią Covid-19, odbędzie się w formie elektronicznej. Prace należy przesłać drogą elektroniczną na adres: konkurs.fotograficznynzno@gmail.com do dnia 30 września 2020 r..

Więcej informacji na stronie internetowej:
http://nazaretankifundacja.pl/
https://www.facebook.com/fundacja.nazaretanki/

>>>Regulamin konkursu<<<