Zapraszamy chętnych uczniów do udziału w konkursie plastycznym pt. „100 lat Polskiego Czerwonego Krzyża”

Celem konkursu jest przybliżenie historii i działalności Polskiego Czerwonego Krzyża, uwrażliwienie na drugiego człowieka i niesienie mu pomocy w potrzebie oraz kształtowanie postaw prospołecznych.

Zadaniem konkursowym dla uczniów jest wykonanie plakatu przedstawiającego obraz historii lub działalności PCK.

• pracę należy wykonać na papierze A3 – technika dowolna,
• hasło konkursu należy zamieścić na pracy (napis w kolorze czerwonym);
• praca powinna być podpisana na odwrocie (imię i nazwisko ucznia, klasa, nazwa szkoły);
• czas trwania etapu szkolnego: do 25.04.2019r.

Więcej informacji udzieli P. V. Makowska.