4 grudnia odbył się w naszej szkole Maraton Pisania Listów w obronie więźniów sumienia Amnesty International. Za więźnia sumienia Amnesty International uznaje osobę uwięzioną lub poddaną innym ograniczeniom fizycznym z powodu poglądów, w tym politycznych i religijnych, pochodzenia etnicznego, płci, koloru skóry, języka, tożsamości narodowej, pochodzenia społecznego, poziomu zamożności, urodzenia lub innego statusu, która nie uciekała się w swej działalności do przemocy, nie głosiła ani nie nawoływała do przemocy czy nienawiści. Maraton Pisania Listów odbywa się co roku w okolicach 10 grudnia, kiedy przypada Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka. Podczas wydarzenia mobilizujemy ludzi na całym świecie do solidarnego przeciwstawienia się naruszeniom praw człowieka. W tym roku w naszej szkole udało się napisać 172 listy. Wszystkim, którzy zaangażowali się w akcję składamy serdeczne podziękowania.