Jedna z naszych uczennic, Alicja Kwiatkowska z klasy III b, korzysta z „Mazowieckiego programu stypendialnego dla uczniów szczególnie uzdolnionych – najlepsza inwestycja w człowieka 2022-2023”. Jej opiekunką naukową jest pani Halina Zając.
Oto jak sama stypendystka ocenia tę inicjatywę: „Udział w programie dostarczył mi ogromnej możliwości rozwoju zainteresowań, do których należą matematyka oraz informatyka.
Jednym z rezultatów było przygotowanie przeze mnie prezentacji multimedialnej na temat teorii grafów, w której m.in. omówiłam podstawowe zagadnienia grafów oraz przedstawiłam ich zastosowania w różnych dziedzinach. Zaprezentowanie swoich osiągnięć przed klasą było cennym i wyjątkowym doświadczeniem. Było też dla mnie formą treningu umiejętności interpersonalnych i autoprezentacji.
Program stypendialny pozwolił mi poszerzyć wiedzę oraz umożliwił zdobycie wielu nowych i przydatnych umiejętności, które będę mogła wykorzystać w następnych etapach edukacji”.
Gratulujemy Alicji dotychczasowych sukcesów i trzymamy kciuki za kolejne!