W dniu 14.11.2018r. podczas spotkania z rodzicami klas III gimnazjum, pani dr Barbara Głogowska-Gryziecka (literaturoznawca) wygłosiła prelekcję pt. „Wpływ czytania na rozwój dzieci i młodzieży”. Informację o realizowanym Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa przekazała pani Wioletta Włodarczyk. Rodzice na koniec spotkania zostali obdarowani zakładkami z aforyzmami .