Tradycyjnie już na początku nowego roku szkolnego reprezentacja uczniów KLO uczestniczy w organizowanym w powiecie Narodowym Czytaniu. Tym razem czytano fragmenty „Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej.
Niełatwy fragment rozmowy pomiędzy Benedyktem Korczyńskim a jego synem Witoldem na żelechowskim rynku brawurowo przeczytali: Oliwia Masny (narratorka-autorka), Kuba Misiak (Benedykt) oraz Maciek Pielasa (Witold).