Fotografia jest swoistym językiem, środkiem wyrazu o specyficznych cechach. Przy jej pomocy formułujemy komunikat, wyrażamy własne zdanie, pokazujemy swą wrażliwość, punkt widzenia. To jest w fotografii najbardziej unikatowe i wartościowe. Okazuje się, że mówić fotografią może każdy. W miesiącu maju klasy I d, e, f pracowały i zgłębiały wiedzę o fotografii – w ramach wiedzy o kulturze, wraz z p. Barbarą Głogowską – Gryziecką. Oto efekty ich „zabawy”.