12 stycznia w Niedzielę Chrztu Pańskiego delegacja nauczycieli naszego liceum uczestniczyła w spotkaniu opłatkowym szkół Przymierza Rodzin. Uroczystość rozpoczęła celebracja Mszy św., której przewodniczył ks. infułat Jan Sikorski. Po niej było tradycyjne dzielenie się opłatkiem i agapa.