Stypendyści w szkole

 • Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci :
  Filip Rękawek – uczeń klasy III A liceum – matematyka
  Joanna Zygadło – uczennica klasy II A liceum – biologia
 • Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych – najlepsza inwestycja w człowieka:
  Joanna Zygadło (II A liceum) – biologia (op. M. Kargol): „Jak wygląda histologiczna mapa organizmu człowieka?”

  Tomasz Zowczak (II A liceum) – matematyka (op. H. Zając): „Teoria gier”
  Jakub Czarnecki (II A liceum) – chemia (op. D. Burno-Chłopek): „Jakie jest zastosowanie elektrolizy i jonów w życiu codziennym?
  Filip Rękawek (III A liceum) – matematyka (op. Z. Burno): „O pewnej konfiguracji geometrycznej”
 • Stypendysta Prezesa Rady Ministrów:
  Filip Rękawek (III A liceum)

Czytelnictwo

 • Klasy licealne:
  Najlepsi czytelnicy: Laskowska Marieta II b, Patrycja Rodak II b
 • Klasy gimnazjalne:
  Najlepsi czytelnicy: Julia Zając III b

Osiągnięcia uczniów - klasy gimnazjalne

 • Konkurs języka polskiego MKO (M. Małachowska)
  Julia Zając III b – uczestniczka etapu rejonowego
 • Konkurs języka angielskiego MKO (K. Gora)
  Maria Miernikiewicz III a – uczestniczka etapu rejonowego
 • Powiatowy Konkurs plastyczny „Alkoholowi mówimy NIE” (M. Metera)
  Maksymilian Ochnik II a – wyróżnienie
 • Regionalny Konkurs na hasło na Rzecz Integracji Osób Niepełnosprawnych „Ponad barierami” (M. Metera)
  Zuzanna Gładysz II b – I miejsce
 • Regionalny Konkurs Plastyczny „Ponad barierami” (M. Metera)
  Alicja Gromadzka II a – II miejsce
 • Powiatowy Konkurs Bożonarodzeniowy na najładnijszą kartkę, ozdobę choinkową i stroik świąteczny (M. Metera)
  Katarzyna Rosłaniec II a – III miejsce
 • Powiatowy Konkurs Historyczny „Napoleon, a sprawa polska” (M. Wójcik)
  Stanisław Poszytek II a – wyróżnienie
 • Konkurs w ramach projektu profilaktycznego UGG i KP Policji w Garwolinie „Edukacja szansą na poprawę bezpieczeństwa w powiecie garwolińskim”
  Bartosz Walenda III a, Maksymilian Wysocki III a, Olaf Wysokiński III a, Michał Guba III b, Adrian Piecek II b – wyróżnienie za film profilaktyczny
 • Szkolny konkurs fotograficzny „Wspomnienia z wakacji – piękno otaczającego świata”( W. Włodarczyk, M. Metera)
  Adrian Piecek II b – I miejsce
 • Powiatowe zawody sportowe w Koszykówce Dziewcząt (E. Maraszek)
  Drużyna koszykarek – III miejsce w powiecie
 • Towarzyski Turniej Koszykówki w International American School of Warsaw (E. Maraszek)
  Drużyna koszykarek – I miejsce

Osiągnięcia uczniów - klasy licealne

 • Szkolny Konkurs Wiedzy o AIDS (V. Makowska)
  Anna Mikulska kl. I b – I miejsce
  Bianka Błaszkiewicz kl. Ib – II miejsce
  Maja Łukasiak I c i Natalia Całka I b – III miejsce
 • Ogólnopolski Konkurs wiedzy o prawie wyborczym „Wybieram wybory” (M. Wójcik)
  Natalia Zalska IIa i Michał Jaworski II b – awans do etapu wojewódzkiego
 • Olimpiada Solidarności (R.Kuźbida)
  Natalia Zalska II a i Joanna Wawer II c – awans do etapu wojewódzkiego
 • Konkurs Historyczny „Polska Piastowska” (R. Kuźbida)
  Michał Jaworski II b – awans do etapu finału ogólnopolskiego
 • Olimpiada Historyczna (R. Kuźbida)
  Michał Jaworski II b, Jakub Buława III c i Jan Żochowski III b – awans do etapu wojewódzkiego
 • Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym (R. Kuźbida)
  Jakub Buława III c i Michał Jaworski II b – awans do etapu wojewódzkiego
 • Powszechny Internetowy Konkurs Liga Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej (Z. Burno)
  Jakub Skrajny IlI a – III miejsce w Drugim i Trzecim konkursie
  Filip Rękawek III a – III miejsce w Pierwszym konkursie
 • Matematyczny Turniej Jagielloński (Z. Burno)
  Jakub Skrajny III a – awans do II etapu
 • Ogólnopolska olimpiada z matematyki o diamentowy indeks AGH (Z. Burno)
  Jakub Skrajny lIl a – awans do II etapu
 • Powiatowy Świąteczny Turniej Szachowy
  Maciej Laskowski II b – I miejsce
  Filip Rękawek III a – III miejsce
 • Olimpiada Astronomiczna (W. Sybilska-Dłubak))
  Filip Rękawek III a – awans do zawodów II stopnia
 • Olimpiada Biologiczna (M. Kargol)
  Joanna Zygadła II a – awans do zawodów II stopnia
 • Olimpiada Języka Niemieckiego (M. Rodak)
  Magdalena Sęk III b – awans do etapu okręgowego
 • Olimpiada Języka Francuskiego (M. Kaczmarczyk)
  Jakub Dudzik I b – awans do etapu okręgowego
 • Szkolny konkursy fotograficzny „ Wspomnienia z wakacji – piękno otaczającego świata” (W. Włodarczyk, M. Metera)
  Maja Łukasiak I c – I miejsce
 • Powiatowy Konkurs Bożonarodzeniowy na najładniejszą kartkę, ozdobę choinkową i stroik świąteczny (M. Metera)
  Michał Jaworski II b – wyróżnienie
 • Towarzyski Turniej Koszykówki w International American School of Warsaw (J. Kargol)
  Drużyna koszykarek – I miejsce