Zgodnie z wieloletnią tradycją szkolną klasy drugie postawiły przed nowymi uczniami szkoły zadania, których wykonanie zapewniło im przynależność do uczniowskiej społeczności. Motywem przewodnim w tym roku była „Boska komedia” i droga przez piekło i czyściec do raju.