Czasem szkoła zamienia się w miejsce pełne pokojów zagadek do rozwiązania… Tak było 19 października podczas otrzęsin klas pierwszych. Klasy drugie z wielkim hukiem przyjęły w szeregi uczniów Katolika swoich młodszych kolegów. Rozwiązywane zadania potwierdziły, że poziom inteligencji i umiejętności młodego narybku dobrze rokuje na przyszłość. Przednią zabawę zakończyła dyskoteka prowadzona przez naszego absolwenta Kacpra.