26 kwietnia miała miejsce uroczystość zakończenia szkoły klas III liceum. Rozpoczęła ją msza święta w kolegiacie, po której zaproszeni goście, nauczyciele, rodzice, delegacje klas II oraz maturzyści udali się do auli. Swoją obecnością zaszczyciły nas przedstawicielki organu prowadzącego szkołę: przewodnicząca Zarządu Stowarzyszenia Przymierze Rodzin pani Magdalena Kiełczewska oraz pani Hanna Łączyńska a także wicestarosta Powiatu Garwolińskiego, pani Iwona Kurowska.

Uroczystość prowadzili przedstawiciele klas III – Joanna Tudek i Franciszek Wysocki.

Maturzyści odebrali świadectwa ukończenia szkoły, nagrody książkowe za wyniki w nauce, aktywność w życiu klasy i szkoły oraz dyplomy i nagrody za udział w zawodach sportowych, zaangażowanie w formację duchową oraz działalność w szkolnym zespole Fanatycy.

Na szczególne wyróżnienie zasłużyły trzy uczennice: Joanna Zygadło – za najwyższą średnią ocen w szkole wśród uczniów klas III – oraz Joanna Wawer i Małgorzata Kurach – za najwyższe średnie w swoich klasach. Joanna Zygadło oraz jej mama zostały także uhonorowane przez wicestarostę Powiatu Garwolińskiego, panią Iwonę Kurowską. Z kolei przewodnicząca Zarządu Stowarzyszenia Przymierze Rodzin, pani Magdalena Kiełczewska, wręczyła nagrody ufundowane przez organ prowadzący szkołę przedstawicielom pocztu sztandarowego: Kindze Chrustowskiej, Weronice Skorupie i Waldemarowi Mrugale.

Listy gratulacyjne z rąk pań dyrektor odebrali także rodzice uczniów z najlepszymi wynikami.

W imieniu rodziców uczniów klas III głos zabrali pani Anna Laskowska i pan Krzysztof Mazurek, zaś w imieniu uczniów klas II – Maja Łukasiak i Jakub Gora.

Przemówienie maturzystów wygłosili Joanna Tudek i Franciszek Wysocki, po nich – w krótkim programie – zaprezentowali się uczniowie klas III: Waldemar Mrugała, Jan Szewczyk i Izabela Krawczyk.

Dyrekcja, nauczyciele i pracownicy szkoły zostali obdarowani pamiątkowymi kwiatami. Do rąk tegorocznych maturzystów trafiły róże – podziękowanie od rodziców.

Uroczystość zakończył wspólny poczęstunek oraz zdjęcia klasowe i grupowe.

ZAPRASZAMY DO GALERII ZDJĘĆ