Dnia 27 kwietnia 2018 roku w Katolicki Liceum Ogólnokształcącym im. C.K. Norwida odbyła się uroczystość pożegnania uczniów klas trzecich. Rozpoczęła się ona Mszą świętą, którą sprawowali ksiądz prałat Ryszard Andruszczak i prefekt szkoły ksiądz Artur Zbański.

Po uroczystej mszy skierowaliśmy swoje kroki do auli szkolnej, w której odbyło się wręczenie świadectw tegorocznym maturzystom. Uczniowie otrzymali również nagrody nie tylko za wspaniałe wyniki w nauce, ale też za osiągnięcia sportowe, naukowe, czy zaangażowanie w życie szkoły. Rodzicom uczniów z najwyższymi średnimi ocen Dyrekcja Szkoły wręczyła listy gratulacyjne. Swoją obecnością zaszczycili nas: przedstawiciel Stowarzyszenia Przymierze Rodzin, pan Adam Pietrzak, starosta powiatu garwolińskiego, pan Marek Chciałowski oraz przewodniczący Rady Rodziców, pan Robert Gregorczyk. Uczniowie klas trzecich podziękowali dyrekcji, księdzu prefektowi oraz nauczycielom, wychowawcom i pracownikom szkoły za ich pracę, opiekę i trud włożony w wychowanie i zapewnienie im najlepszych warunków do nauki. Do podziękowań przyłączyli się także rodzice maturzystów.

Po części oficjalnej mogliśmy ubawić się oglądając przezabawny program artystyczny przygotowany pod kierunkiem pani Agnieszki Muchy.Po uroczystości był czas na pamiątkowe zdjęcia, rozmowy, osobiste podziękowania, ale też wzruszające pożegnania.