Kolejny już raz uczniowie naszej szkoły wzięli udział w rekolekcjach u Ojców Dominikanów w Korbielowie. Tym razem wybraliśmy się tam w kameralnej grupie dwóch klas (II a i II b gimnazjum) w dniach 22-25 maja. Tematem przewodnim rekolekcji było hasło „Chcę się (z) Tobą cieszyć”. I tak poprzez treść konferencji, modlitwę oraz film mieliśmy okazję przypominać sobie, jak to jest być umiłowanym dzieckiem Boga. Uczyliśmy się cieszyć z darów, jakie od Pana otrzymaliśmy: z siebie samych, z naszych talentów, z drugiego człowieka obok. Uczyliśmy się postawy dziękczynienia, do której prowadziła nas adoracja Chrystusa w Najświętszym Sakramencie, sakrament pokuty i wreszcie modlitwa wstawiennicza. Mieliśmy możliwość wszystkie treści rozważać wieczorem w ciszy (co odważniejsi zdecydowali się rozstać na noc z telefonami). Sprawdzaliśmy naszą kondycję, spacerując po okolicy. Odbyliśmy jeden krótki spacer, jedną dłuższą i bardziej wymagającą wycieczkę oraz wyprawę na wschód słońca, na którą zerwaliśmy się o godz. 4.00. Mieliśmy również okazję obserwować nocne niebo (choć wcale nie nocą) w Obserwatorium Astronomicznym, obejrzeć z bliska teleskop i samo miejsce obserwacji, czyli kopułę, w której jest on umocowany. Dowiedzieliśmy się również nieco na temat zanieczyszczenia światłem i wpływie promieniowania emitowanego przez urządzenia elektroniczne na funkcjonowanie organizmu ludzkiego. Były to bardzo udane cztery dni. Razem śpiewaliśmy, modliliśmy się, jadaliśmy przepyszne posiłki i wróciliśmy w przekonaniu, że tworzymy wyjątkową wspólnotę.