Rozpoczęcie roku szkolnego – 1 września 2021 r.

 

 • Godz. 10:15 – rozpoczęcie roku szk. dla klas trzecich: A, B, C, D, E, F
 • Spotkanie z wychowawcami:
 • kl. III a – sala 19, kl. III b – sala 10, kl. III c – sala 21,
 • kl. III d – sala 14, kl. III e – sala 18, kl. III f – sala 23.

 

 • Msza Święta – godz. 11:00 (dla wszystkich uczniów i nauczycieli)
 • Ustawienie uczniów w kościele: 
 • kl. I a, b, c – nawa główna (strona lewa od wejścia) – ławki od przodu do środka kościoła,
 • kl. II a, b, c – nawa główna (strona prawa od wejścia) – ławki od przodu do środka kościoła,
 • kl. III a, b – nawa główna (strona prawa) – ławki od środka
  do końca,
 • kl. III c, f – nawa główna (strona lewa) – ławki od środka
  do końca,
 • Klasa III d – lewa nawa boczna,
 • Klasa III e – prawa nawa boczna.

 

 • Godz. 12:00 – rozpoczęcie roku szk. dla klas pierwszych i drugich:
 • Uroczystość w auli – ślubowanie uczniów klas I
 • Ustawienie uczniów w auli: 
 • klasy pierwsze wzdłuż ściany przy bibliotece,
 • klasy drugie – wzdłuż okien.
 • Spotkanie z wychowawcami:
 • kl. I a – sala 15, kl. I b – sala 16, kl. I c – sala 21.
 • kl. II a – sala 14, kl. II b – sala 10, kl. II c – sala 23,