14 września odbyło się ślubowanie uczniów klas I oraz przekazanie sztandaru. Zebranych, wśród których pojawili się burmistrz Garwolina pani Marzena Świeczak, przewodnicząca Rady Rodziców pani Izabela Tudek oraz rodzice, powitała pani dyrektor Małgorzata Małachowska. W przemówieniu, skierowanym do uczniów klas I, porównywała kolejny etap edukacji do wspinaczki na szczyt – niekiedy wymagającej wysiłku, ale otwierającej szersze perspektywy. Po akcie ślubowania nastąpiło przekazanie sztandaru. Pani dyrektor podziękowała za godną służbę ustępującemu pocztowi, witając jednocześnie jego następców. Pan Zdzisław Majewski dokonał zaprzysiężenia nowych chorążych i asyst. Drugą część uroczystości poprowadzili uczniowie klas I, Gabrysia Prósińska i Emilian Misiak. W tej części głos zabrała pani burmistrz, a pani wicedyrektor Małgorzata Kargol odczytała list organu prowadzącego skierowany do uczniów. Pani Marta Bejnar-Bejnarowicz witała w nim uczniów klas I w przymierzowej rodzinie. Głos zabrali także: przedstawicielki Samorządu Uczniowskiego, Zuzia Popińska i Ola Tudek, oraz sami pierwszoklasiści. Na zakończenie uroczystości zaprezentowały się Dominika Włodarczyk, która zagrała na gitarze utwór „Angel Falls”, oraz Marysia Zielińska, która zaśpiewała piosenkę z repertuaru Anny Jantar.