10 października odbyła się uroczystość ślubowania uczniów klas I. We mszy świętej, o wyjątkowo pięknej oprawie, wzięły udział wszystkie klasy KLO. Następnie zaproszeni goście, nauczyciele, uczniowie klas I i ich rodzice udali się do auli na dalszą część uroczystości. Rozpoczęło ją odśpiewanie hymnu oraz powitanie zebranych przez panią dyrektor Małgorzatę Małachowską.

W części prowadzonej przez pana Zdzisława Majewskiego poczet uczniów klas III, kończący służbę, przekazał sztandar młodszym kolegom. Po zaprzysiężeniu nowego pocztu odbyło się ślubowanie uczniów klas I na sztandar. Uroczystość uświetniły obecnością i zabrały głos: wicestarosta Powiatu Garwolińskiego pani Iwona Kurowska, burmistrz miasta Garwolina pani Marzena Świeczak, członek Zarządu Stowarzyszenia Przymierze Rodzin pani Hanna Łączyńska a także przewodnicząca Rady Rodziców pani Edyta Kęsik. Na ślubowaniu obecna była także przewodnicząca Zarządu Stowarzyszenia Przymierze Rodzin – pani Magdalena Kiełczewska.
Przemówienie wygłosili również przedstawiciele uczniów klas I i jednocześnie prowadzący uroczystość, Julia Kołyska i Adrian Piecek.

W ostatniej części uroczystości zebrani mogli obejrzeć występy utalentowanych uczniów KLO. Jako pierwsi, w pokazie tanecznym, zaprezentowali się Natalia i Marcin Wardakowie a następnie piosenkę zespołu LemON wykonali: Zosia Rękawek, Michał Pasik, Alicja Gromadzka, Kacper Mazurek, Michał Wojtaś i Kacper Wiącek.

Zwieńczeniem spotkania był poczęstunek.