26 września, na długiej przerwie oraz 5. lekcyjnej, odbyło się w auli spotkanie maturzystów z absolwentami szkoły. Jego pomysłodawczynią była pani Halina Zając.

Prowadząca spotkanie, Zuzia Michalik, po przywitaniu zebranych oddała głos gościom, aby dokonali krótkiej autoprezentacji. Następnie miały miejsce rozmowy w 4 grupach: medycznej, ekonomicznej, humanistycznej i politechnicznej – zgodnie z zainteresowaniami i planami na przyszłość uczniów klas III oraz kierunkami studiów absolwentów szkoły.

Bardzo dziękujemy naszym gościom za tak liczne przybycie i cenne rady, których udzielili młodszym koleżankom i kolegom.