W miniony czwartek uczniowie mieli okazję spotkać się z absolwentem naszego liceum – Filipem Rękawkiem – który studiuje obecnie na Uniwersytecie Warszawskim. Wydarzenie to zostało zainspirowane uchwałą Senatu Rzeczypospolitej Polskiej ustanawiającą rok 2019 Rokiem Matematyki. Podczas swojego wystąpienia Filip przybliżył słuchaczom pojęcie trójkątów Kappa, którego jest twórcą.

Możemy czuć się wyróżnieni, gdyż podobną prezentację przedstawił podczas Krajowej Konferencji Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki przed ponad 700 nauczycielami i wykładowcami z Polski oraz innych krajów.

Jesteśmy dumni z naszego absolwenta, dziękujemy za poświęcony czas, za rozpalanie dociekliwości i rozwijanie w nas zainteresowania matematyką.