W tym roku szkolnym klasa I B KLO uczestniczyła w projekcie Szkoła Dialogu organizowanym przez Forum Dialogu. Jest to największa i najstarsza pozarządowa organizacja, która zajmuje się dialogiem polsko-żydowskim. Celem projektu było poszerzenie wiedzy uczniów na temat historii polskich Żydów oraz ich upamiętnienie.

Podczas czterech spotkań warsztatowych uczniowie poznawali kulturę żydowską i historię garwolińskich Żydów oraz zastanawiali się, w jaki sposób mogą przyczynić się do rozpowszechnienia poznanej wiedzy wśród innych uczniów szkoły i mieszkańców Garwolina.

Głównym zadaniem projektu było zrealizowanie wycieczki śladami Żydów po Garwolinie. Klasa I B przeprowadziła ją w formie gry terenowej. Uczestnicy gry, którymi byli uczniowie klas II gimnazjum naszej szkoły, mieli za zadanie odnaleźć w Garwolinie zaznaczone na mapie miejsca związane z żydowską częścią społeczności miejskiej. Po dotarciu tam otrzymywali od prowadzących informacje o kulturze i religii żydowskiej oraz np. o tym, jakie zawody wykonywali garwolińscy Żydzi i jakie były ich losy w czasie wojny. Uczestnicy brali także udział w różnych aktywnościach, takich jak: zawody sportowe, malowanie znaku informującego o cmentarzu żydowskim oraz jedzenie koszernych przekąsek – daktyli i macy.

Pod koniec gry uczniowie I B zaznaczyli wkład, jaki w historię Żydów wnieśli Polacy. Wszyscy udali się pod Urząd Miasta, gdzie wisi tablica upamiętniająca ostatniego przedwojennego burmistrza Garwolina, Franciszka Paśniczka, który został uhonorowany medalem „Sprawiedliwy Wśród Narodów Świata”. Uratował on w czasie wojny 13 Żydów.

W ramach projektu klasa I B wyznaczyła sobie również inne zadania. Stworzony został przewodnik po historii społeczności żydowskiej w Garwolinie „Oppidum Iudeorum”, w którym przeczytać można o historii Żydów garwolińskich, synagodze i innych przedwojennych ośrodkach żydowskich, a także o tym, które ulice Garwolina były zamieszkiwane przez Żydów. Powstała strona na Facebooku, gdzie regularnie umieszczane są posty przybliżające istotne informacje na temat, którym zajęła się I B. W świetlicy można obejrzeć gazetkę poświęconą Żydom z Garwolina.

Warte zaznaczenia jest to, że jedynym namacalnym znakiem obecności Żydów w Garwolinie jest żydowski cmentarz (kirkut), znajdujący się w Sulbinach. Mało kto wie jednak o jego istnieniu, ponieważ jest zlokalizowany w lesie i w żaden sposób nie jest oznakowany. Przysparza to wielu kłopotów potomkom garwolińskich Żydów, którzy odwiedzają Garwolin w celu znalezienia śladów po swoich przodkach. Aby rozwiązać problem kirkutu, klasa I B we współpracy z panią Renatą Masną z organizacji Yahad-In Unum rozpoczęła starania o umieszczenie znaku informującego o kirkucie. Droga do ostatecznego zrealizowanie tego celu jest jeszcze długa, jednak najważniejsze są działania, które w końcu zostały podjęte.

Na każdym etapie pracy klasy I B potrzebne jej były informacje, których głównym źródłem była praca Filipa Rękawka „Żydzi garwolińscy w czasach międzywojnia i okupacji”, któremu należą się szczególne podziękowania.
Dzięki uczestnictwu w projekcie Szkoła Dialogu klasa I B, oprócz zdobycia nowej wiedzy, mogła poszerzyć swoje horyzonty oraz zmierzyć się z pracą w grupie. Dla wszystkich uczestników czas działania w ramach projektu był rozwijający, zbliżył do siebie uczniów, a realizacja niektórych zadań pomogła pierwszoklasistom przekroczyć swoje własne granice.