W dniach 27-28 czerwca 2022 r. sekretariat szkoły będzie czynny w godz. 9 00 – 14 00 .

Dokumenty uzupełniające do rekrutacji do kl. I można składać w pokoju nauczycielskim
w godz. 8 00 – 16 00 .