22 grudnia miała miejsce jedna z najpiękniejszych i najdłużej wyczekiwanych uroczystości – szkolne spotkanie opłatkowe. Rozpoczęliśmy je, jak zawsze, od mszy świętej, odprawianej przez księdza Artura Zbańskiego, z piękną oprawą muzyczną scholi.

Dalsza część uroczystości miała miejsce w auli. Zebranych licznie – nauczycieli i pracowników szkoły na czele z dyrekcją, rodziców, absolwentów oraz uczniów – powitali prowadzący uroczystość Asia Tudek i Franek Wysocki.

Motywem przewodnim spotkania stało się Radosne Światło Chrystusa, zstępujące ku nam z wysoka, Światło, które oświeca i ogrzewa, i które symbolicznie – w Betlejemskim Świetle Pokoju – pojawiło się w auli, wniesione przez harcerzy: Kingę Kuźbidę, Antka Kobusa i Agatę Kucharską. Hasło i ideę tegorocznej akcji przypomniała Zuzia Michalik.

Zebrani mieli okazję wysłuchać kolęd i pastorałek oraz wierszy R. Brandstaettera a także E. Brylla w wykonaniu uczniów klas III a gimnazjum, I c, II a, II b i II c.

Następnie głos zabrał przewodniczący Rady Rodziców – pan Robert Gregorczyk – który podkreślił wagę Bożego Narodzenia w polskiej tradycji oraz złożył wszystkim najserdeczniejsze życzenia. Pani dyrektor Małgorzata Małachowska bardzo ciepło powitała rodziców i absolwentów szkoły oraz przypomniała słowa księdza Jana Twardowskiego „Śpieszmy się kochać ludzi…” Życzyła wszystkim nadziei, miłości i pokoju.

Ostatnim, ale jakże ważnym, akordem uroczystości stały się: wspólny śpiew kolędy „Wśród nocnej ciszy”, odczytanie fragmentu Pisma Świętego oraz modlitwa pod przewodnictwem księdza Artura, który poświęcił także opłatki. Zebrani długo dzielili się nimi, składając sobie życzenia, a następnie kosztowali pysznych świątecznych potraw.

W programie artystycznym udział wzięli: Adrian Wasilewski (śpiew), Maja Perenc (śpiew, flet poprzeczny), Ola Kozicka (gitara), Kuba Ostaszewski (keyboard), Bartek Skierkowski (gitara), Natalia Sobór (recytacja), Kinga Chrustowska (śpiew), Iza Krawczyk (śpiew), Waldek Mrugała (śpiew), Piotrek Mucha (cajón, nagłośnienie uroczystości), Olek Wachnicki (śpiew), Janek Szewczyk (recytacja), Oliwia Paśnik (recytacja).

 

 

Oprawę plastyczną przygotowały panie: Barbara Kędziorek (choinka, dekoracje auli) i Monika Metera (scenografia).

Wszystkim zaangażowanym w przygotowanie uroczystości bardzo serdecznie dziękujemy!