Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia” została ustanowiona przez Konferencję Episkopatu Polski w 2000 roku i od tego czasu prowadzi program stypendialny, wyrównujący szanse edukacyjne młodzieży pochodzącej z małych miejscowości. W tym roku obejmuje pomocą już 2500 osób z 42 diecezji Polski. Środki na stypendia uzyskiwane są przede wszystkim ze zbiórki prowadzonej w trakcie Dnia Papieskiego. W tą szlachetną ideę, ja co roku, włączyła się społeczność Katolickiego Liceum w Garwolinie.