Kolejny rok szkolny za nami. Cała społeczność szkolna uczestniczyła we mszy świętej. Klasy spotkały się z wychowawcami. Uczniowie otrzymali świadectwa, a ci, którzy uzyskali najwyższe średnie ocen lub w inny sposób wyróżnili się, nagrody książkowe.
Przed nami wakacje – niech będą słoneczne, radosne, a przede wszystkim bezpieczne!