Niewątpliwie najbardziej lubianą uroczystością szkolną jest zakończenie roku szkolnego. Jak co roku po mszy świętej zgromadziliśmy się w auli, aby uhonorować tych, którzy uzyskali najwyższe wyniki, okazać wdzięczność dyrekcji i nauczycielom za całoroczny wysiłek, a także życzyć sobie dobrych wakacji.

Pani dyrektor w przemówieniu podziękowała tym, którzy cały rok pracowali na miarę swoich możliwości, bo nie same oceny są istotne, a wysiłek i przezwyciężanie swoich ograniczeń i dążenie do rozwoju.

Przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego, czyli Zuzanna Michalik i Jan Pasik, przywołali słowa kardynała Stefana Wyszyńskiego: „Tyle wart jest nasz rok, ile zdołaliśmy przezwyciężyć w sobie niechęci, ile zdołaliśmy przełamać ludzkiej złości i gniewu. Tyle wart jest nasz rok, ile ludziom zdołaliśmy zaoszczędzić smutku, cierpień, przeciwności. Tyle wart jest nasz rok, ile zdołaliśmy okazać ludziom serca, bliskości, współczucia, dobroci i pociechy. Tyle wart jest nasz rok, ile zdołaliśmy zapłacić dobrem za wyrządzane nam zło”. Odnosząc się do nich, złożyli wszystkim życzenia: „Pamiętajmy, że życie dzielimy z innymi ludźmi i nie powinniśmy marnować sił na narzekanie czy niechęć. Życzymy nam wszystkim, aby kolejne lata naszej wspólnej drogi były przynajmniej tak udane jak ten rok. Nie bójmy się wychodzić ze strefy komfortu, nie bójmy się kochać ludzi, a przede wszystkim nie bójmy się być najlepszą wersją siebie. W końcu jeśli się zmieniać, to tylko na lepsze”.