Zakończenie roku szkolnego rozpoczęliśmy, tradycyjnie, mszą świętą, lecz o zupełnie nietradycyjnej porze, co wprowadziło drobne zamieszanie w naszych szeregach. Podczas mszy świętej społeczności KLO, LO na Długiej oraz SP nr 1 miały okazję podziękować za długoletnią posługę księdzu prałatowi Ryszardowi Andruszczakowi.

Oficjalna część uroczystości KLO miała miejsce w auli szkolnej. W jej trakcie wyróżnieni zostali uczniowie z najlepszymi wynikami w nauce oraz reprezentujący szkołę w zawodach sportowych. Pani dyrektor podziękowała także za wieloletnią pracę nauczycielom żegnającym się z KLO, panu Wojciechowi Naczasowi oraz panu Piotrowi Robakowskiemu. Owacjom nie było końca!

Ksiądz prefekt zadbał o błogosławieństwo dla uczniów kończących 18 lat w czerwcu lub w miesiące wakacyjne. Cała społeczność odśpiewała szacownym jubilatom gromkie „Sto lat”.

Uroczystość w auli zwieńczyły podziękowania dla dyrekcji, nauczycieli i pracowników szkoły oraz słodkie upominki. Pozostałe nagrody oraz świadectwa wychowawcy wręczyli uczniom w salach.

Miłym akcentem, dzisiejszego upalnego dnia, były ufundowane przez szkołę lody. Tym samym kolejny rok szkolny dobiegł końca.

Życzymy Wszystkim fantastycznych wakacji!