TYGODNIOWY ROZKŁAD
ZAJĘĆ DODATKOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2020/2021
KATOLICKIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
im. C. K. NORWIDA
(I półrocze)