TYGODNIOWY ROZKŁAD
ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH W ROKU SZKOLNYM 2018/2019
KATOLICKIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
im. C. K. NORWIDA
(I półrocze)

Klasy licealne

FORMA ZAJĘĆ

PROWADZĄCY

TERMIN

NR SALI

Zespół muzyczny

S. Leśniewski

piątek, 1520 – 1650

aula

Koło matematyczne „Eureka”

Z. Burno

sobota, 1000 – 1130

18

SKS –  piłka ręczna chłopców

J. Sokołowski

sobota, 1100 – 1230

hala CSiK

SKS – piłka koszykowa chłopców

Ł. Zawadzki

czwartek, 1615 – 1745

hala CSiK

SKS – piłka ręczna dziewcząt

E. Maraszek

poniedziałek, 1610 – 1745

hala CSiK

SKS – piłka koszykowa dziewcząt

J. Kargol

piątek, 1515 – 1745

hala CSiK

Koło informatyczne – akademia CISCO

P. Robakowski

sobota, 930 – 1100
(co drugi tydzień)

20

Koło historyczne

M. Wójcik

środa, 1520 – 1605

21

Koło j. włoskiego

M. Kaczmarczyk

czwartek, 1520 – 1605

12

Koło teatralne

B. Głogowska-Gryziecka

wg potrzeb

 

Konsultacje do olimpiady
 z j. francuskiego

M. Kaczmarczyk

wtorek, 1520 – 1605
piątek, 1520 – 1605

biblioteka

Konsultacje z j. polskiego (OLiJP)

E. Wojtaś

piątek, 855 – 940

17

Konsultacje z matematyki kl. I A i IB

A. Gałkowska

poniedziałek, 1520 – 1605

17

Konsultacje – innowacja pedagogiczna oraz ITN

M. Kargol

piątek, 1150 – 1235

pokój wicedyrektora

Konsultacje z historii

R. Kuźbida

środa, 1430 – 1515

21

Konsultacje z matematyki
kl. III A, B, C

H. Zając

środa, 715 – 800

18

 

Klasy gimnazjalne

FORMA ZAJĘĆ

PROWADZĄCY

TERMIN

NR SALI

Zespół muzyczny

S. Leśniewski

piątek, 1520 – 1650

14

SKS – piłka koszykwka dziewcząt

E. Maraszek

piątek, 1515 – 1745

hala CSiK

Koło historyczne

M. Wójcik

środa, 1520 – 1650

16

Koło geograficzne

W. Naczas

II półrocze

 

Koło tetralne

B. Głogowska-Gryziecka

wg potrzeb

 

Konsultacje – biologia MKO

M. Kargol

piątek, 1430 – 1515

16

Konsultacje – chemia MKO

E. Skrajna

wtorek, 1610 – 1655

14

Konsultacje – matematyka MKO

A. Gałkowska

sobota, 900 – 945

15

Konsultacje – matematyka OMJ

A. Gałkowska

sobota, 1000 – 1045

15

Konsultacje – historia/WOS MKO

M. Wójcik

środa, 1520 – 1650

21

Konsultacje – j. polski MKO

B. Głogowska-Gryziecka

sobota, 1315 – 1445
(co dwa tygodnie)

10