TYGODNIOWY ROZKŁAD
ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH W ROKU SZKOLNYM 2018/2019
KATOLICKIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
im. C. K. NORWIDA
(I półrocze)

Klasy licealne

FORMA ZAJĘĆ

PROWADZĄCY

TERMIN

NR SALI

Zespół muzyczny

S. Leśniewski

piątek, 1600 – 1730

aula

Koło matematyczne „Eureka”

Z. Burno

sobota, 1000 – 1130

18

SKS –  piłka ręczna chłopców

J. Sokołowski

sobota, 1100 – 1230

hala CSiK

SKS – piłka koszykowa chłopców

Ł. Zawadzki

czwartek, 1615 – 1745

hala CSiK

SKS – piłka ręczna dziewcząt

E. Maraszek

poniedziałek, 1610 – 1745

hala CSiK

SKS – piłka koszykowa dziewcząt

J. Kargol

piątek, 1515 – 1745

hala CSiK

Koło informatyczne – akademia CISCO

P. Robakowski

sobota, 930 – 1100
(co drugi tydzień)

20

Koło historyczne

M. Wójcik

środa, 1520 – 1605

21

Koło j. włoskiego

M. Kaczmarczyk

czwartek, 1520 – 1605

12

Koło teatralne

B. Głogowska-Gryziecka

wg potrzeb

 

Konsultacje do olimpiady
 z j. francuskiego

M. Kaczmarczyk

wtorek, 1520 – 1605
piątek, 1520 – 1605

12

Konsultacje z j. polskiego (OLiJP)

E. Wojtaś

poniedziałek, 1520 – 1605

15

Konsultacje z matematyki kl. I A i IB

A. Gałkowska

sobota, 1000 – 1145

17

Konsultacje – innowacja pedagogiczna oraz ITN

M. Kargol

wtorek, 1245 – 1330

pokój wicedyrektora

Konsultacje z historii

R. Kuźbida

piątek, 1340 – 1425

21

Zajęcia rozwijające uzdolnienia z historii kl. IIA i IIB

R. Kuźbida

poniedziałek, 805 – 850

10

Zajęcia wyrównawcze z matematyki kl. IB

A. Gałkowska

poniedziałek, 805 – 850
środa, 1515 – 1605
sobota, 900 – 945

9
23
15

Zajęcia wyrównawcze z j.angielskiego kl. IB

E. Stawikowska

czwartek, 1430 – 1515

10

 

Klasy gimnazjalne

FORMA ZAJĘĆ

PROWADZĄCY

TERMIN

NR SALI

Zespół muzyczny

S. Leśniewski

piątek, 1600 – 1730

aula

Koło historyczne

M. Wójcik

środa, 1520 – 1650

21

Koło tetralne

B. Głogowska-Gryziecka

wg potrzeb

 

Zajęcia wyrównawcze z fizyki kl. IB

K. Huńczak

wtorek, 855 – 940

12

Zajęcia wyrównawcze z j.polskiego kl. IIIB

B. Głogowska-Gryziecka

środa, 800 – 850

biblioteka

Zajęcia wyrównawcze z matematyki kl. IIIB

P. Robakowski

środa, 855 – 940

17

Zajęcia wyrównawcze z j.angielskiego kl. IIIB

M. Zalech

piątek, 1245 – 1330

22